Міжнародні проекти

Eras

Еразмус+  – це некомерційна  програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту. Бюджет програми складає 14,7 млрд. євро.

Україна є країною Східного партнерства («Eastern Partnership countries») програми Еразмус + і має можливості брати участь у конкурсах відкритих для всіх країн-партнерів у рамках Міжнародного виміру програми.

У напрямку програми Еразмус+ «Вища освіта» всі напрями відкриті для участі України.

Головні цілі програми

Метою “Еразмус+” є сприяння стратегії “Європа 2020” щодо зростання, збільшення кількості робочих місць, соціальної справедливості та інтеграції, а також підтримка цілей ET2020 – стратегічних рамок ЄС щодо освіти та професійної підготовки.
Erasmus + також має на меті сприяти сталому розвитку своїх партнерів у сфері вищої освіти та досягненню цілей Стратегії молоді ЄС.
Специфічні проблеми, що розглядаються в програмі, включають:

  • Зниження безробіття, особливо серед молоді
  • Сприяння вивченню дорослих, особливо для нових навичок та навичок, необхідних для ринку праці
  • Заохочення молоді до участі у європейській демократії
  • Підтримка інновацій, співпраці та реформ
  • Скорочення рівня школярів, що зупиняють навчання
  • Сприяння співпраці та мобільності з країнами-партнерами ЄС

 

За структурою ERASMUS + у сфері Вищої освіти складається з чотирьох  частин:

КА1: Мобільність студентів та працівників у вищій освіті

КА2: Співпраця задля інновацій 

КА3: Підтримка реформ

Напрям Жан Моне