Міжнародні гранти

КАНАДА

canada

 

Національна науково-технічна дослідницька рада Канади (NSERC – Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada) – це державна організація федерального рівня, яка через систему грантів і програм підтримує науку та інноваційну діяльність в Канаді, а також сприяє зміцненню партнерських відносин між університетами, урядом і приватним сектором.

Напрямок діяльності: розвиток співпраці між канадськими дослідниками та їхніми колегами з інших країн шляхом надання можливості іноземним вченим проводити дослідження в Канаді.

Область досліджень – природні і технічні науки.

Детальніше – www.nserc-crsng.gc.ca


Меморіальний фонд ім. Івана Коляски (John Kolasky Memorial Endowment Fund) надає щорічні стипендії аспірантам і науковим співробітникам з України для стажування в Альбертському університеті.

Область стажування – економіка, політичні науки, історія, право та суспільні науки.

Розмір стипендії – 2500 $ – 3000 $.

Тривалість стипендії – від 3 до 9 місяців.

Необхідні документи:

– Заповнена анкета «Заявка на дослідницьку дотацію»;

– 2 рекомендації від докторів наук, які знайомі з претендентом і його роботою.

Обов’язкова вимога до претендентів – знання української, англійської або французької мов.

Останній термін подання документів – 01 березень щорічно

Документи надсилають за адресою:

Canadian Institute of Ukrainian Studies

430 Pembina Hall

University of Alberta

Edmonton, Alberta, Canada T6G 2H8

Е-mail: cius@ualberta.ca

Детальніше – www.ualberta.ca,

http://www.ualberta.ca/CIUS/cius-grants.htm


Канадський інститут українських студій (Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) надає дослідницько-навчальні стипендії ім. Непораних (Neporany Doctoral Fellowship) аспірантам для проведення навчання / досліджень в галузі політології, економіки і споріднених наук (громадські, політичні, економічні науки, всесвітня історія ).

Перевага буде надаватися аспірантам, які знаходяться на завершальній стадії написання дисертаційних робіт, а також студентам канадських університетів і громадянам / резидентам Канади.

Розмір стипендії – 5000 $ – 15000 $.

Тривалість стипендії – 1 рік.

Необхідні документи:

– супровідний лист, поштова адреса, громадянство, контактні дані;

– CV та додатка до диплома;

– анотація дисертаційної роботи (1200-2500 слів);

– перелік публікацій;

– два рекомендаційних листи, один з яких повинен бути від наукового керівника;

– інформацію про стипендії чи нагороди, які претендент отримав, або планує отримати;

Останній термін подання документів – 1 березня щорічно

Документи надсилати за адресою:

Canadian Institute of Ukrainian Studies430 Pembina Hall

University of Alberta

Edmonton, Alberta, Canada T6G 2H8; Е- mail: cius@ualberta.ca

Детальніше – www.ualberta.ca;

http://www.ualberta.ca/CIUS/cius-grants.htm


ПОЛЬЩА 

polsha

Фонд Королеви Ядвіги, заснований в 2002 році при Ягеллонському університеті, надає можливість молодим вченим та аспірантам з країн Центральної та Східної Європи, держав колишнього Радянського Союзу і Балкан пройти наукове стажування в Кракові (Польща), терміном 1-2 місяці.

Детальніше – www.uj.edu.pl/funduszestypendialne


Міжнародний Вишеградський Фонд (The International Visegrad Fund-ІVF) заснований в Братиславі в червні 2000 року державами Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина) з метою підтримки спільних проектів в галузі культури, освіти і науки. З 2005 року ІVF підтримує проекти за участю партнерів з України.

Програми підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду:

– Вишеградська стипендіальна програма: магістерська програма; програма для аспірантів і молодих вчених, у віці до 35 років, які працюють над кандидатською дисертацією;

– Гранти: підтримка університетів; програма малих і середніх грантів.

Детальніше – http://www.visegradfund.org/  

 


НІМЕЧЧИНА

germany

Фонд Олександра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung) – один з найбільших і найстаріших Фондів Німеччини, заснований в 1860 р

Завдання Фонду: стимулювання академічної співпраці між іноземними та німецькими вченими; розвиток міжнаціонального культурного діалогу та сприяння науковій мобільності.

Метою діяльності Фонду є надання стипендій і премій висококваліфікованим вченими з усього світу для проведення досліджень (тематика досліджень – довільна) в Німеччині. Зокрема, стипендіальні програми дають можливість вченим, які знаходяться на різних стадіях свого професійного зростання, проводити наукові дослідження спільно з німецькими колегами.

На сьогодні, стипендіатами стали 24 344 вчених (в тому числі 43 Нобелівських лауреата). Щорічно Фонд спонсорує близько 2000 досліджень як в Німеччині, так і за кордоном.

Можливості, які надаються Фондом:

– стипендії;

– дотації на книги і обладнання;

– програма розвитку зв’язків з дослідницькими групами;

– подальше проведення досліджень у Німеччині та за її межами;

– участь в міжнародних конференціях в Німеччині;

– Гумбольдтський колоквіуми та лекції;

– премії Гумбольдтський випускникам за новаторські ідеї;

– Гумбольдт-клуби.

Головним і єдиним критерієм при наданні стипендій та присудження премій є наукова кваліфікація претендента (наукові досягнення, наукові публікації в міжнародних журналах і виданнях, якість запропонованого дослідницького проекту).

Детальніше – Бюлетень № 18 «Стипендії та премії Фонду Олександра фон Гумбольдта» (виданий ГЛМНТС, к. 344 гол. корп.) або http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html


Фонд Готліба Даймлера і Карла Бенца (Gottlieb Daimler – und Karl Benz-Stiftung) надає стипендії аспірантам для проведення досліджень і написання кандидатської дисертації в наукових установах Німеччини. Галузь досліджень і тематика робіт – довільна.

Детальніше – http://www.daimler-benz-stiftung.de/cms/index.php?page=home_en


Фонд Герди Хенкель (Gerda Henkel Stiftung) – приватна організація, діяльність якої спрямована на підтримку наукових проектів, проведення наукових конференцій та надання стипендій німецьким та іноземним аспірантам, які проводять дослідження в галузі гуманітарних наук.

Детальніше – http://www.gerda-henkel-stiftung.de/home.php?nav_id=14&language=de


Фонд імені Фріца Тіссена (Fritz Тhyssen Stiftung), заснований в 1959 році, є одним з перших великих приватних фондів Німеччини, діяльність якого спрямована на підтримку молодих вчених з різних країн світу (у формі стипендій) для проведення досліджень у вищих навчальних закладах та державних дослідних установах Німеччини. Також підтримується двостороннє наукове співробітництво університетів і дослідницьких центрів.

Області досліджень:

– історія, лінгвістика, філософія, релігієзнавство, археологія, естетика;

– економіка, політологія, право, соціологія;

– Міжнародна співпраця;

– природні науки;

– образотворче мистецтво, культура.

Детальніше – http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/


США 

usa

Американська асоціація вищої освіти для жінок (American Association of University Women – AAUW) надає стипендії жінкам з різних країн світу для навчання, або проведення досліджень у вищих навчальних закладах та установах США. Заснована в 1917 р, має близько 1000 відділень, налагоджена співпраця з 500 вищими навчальними закладами світу. Щорічно понад 200 жінок з різних країн отримують гранти та стипендії асоціації.

Детальніше – Збірник, ч. 7 «Американські стипендії, гранти» (виданий ГЛМНТС, к. 344 гол. корп.) або

http://www.aauw.org


Американські ради міжнародної освіти та наукових досліджень (ACTR / ACCELS) – це міжнародна неприбуткова організація, метою якої є підтримка розвитку освіти в усьому світі. Діяльність організації зосереджена на академічному обміні, професійної та дистанційне навчання, розробці навчальних планів, надання технічної допомоги, підтримки досліджень та інституційному розвитку. На сьогодні, Американські Ради є однією з провідних організацій США з питань освіти і міжнародного навчання, яка адмініструє понад 30 програм.

Детальніше – Збірник № 1 «Американські Ради з міжнародної освіти та наукових досліджень, Центр ім. Вудро Вільсона (видана ГЛМНТС, к. 344 гол. корп.) або http://www.actr.org


Корпорація IBM (International Buisness Machines Corporation) – найбільша транснаціональна корпорація в світі в області інформаційних технологій. Корпорація створена в 1911 році як Computing – Tabulating – Recording Company шляхом об’єднання трьох компаній, які виготовляли перфокартні табулятори та іншу офісну продукцію, а з 1924 р назву змінили на IBM. На сьогодні корпорація має 7 філій і 9 лабораторій в різних країнах світу.

IBM виробляє і продає апаратне і програмне забезпечення, надає стипендії талановитим аспірантам з різних країн світу, які працюють над розвитком, розробкою і створенням інформаційних технологій в наукових дисциплінах і галузях знань (фундаментальних для розвитку інновацій), як комп’ютерні науки та інженерія, математичні науки, електро- і машинобудування, хімія, матеріалознавство, фізика і економіка.

Детальніше – http://www.ibm.com/us/en/


Фонд цивільних досліджень та розвитку (CRDF Global) – громадська некомерційна організація, заснована в 1995 році Національним науковим фондом США з метою сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву шляхом надання грантів, стипендій та технічних ресурсів для вчених і дослідників. Фонд розташований в Арлінгтоні (Вірджинія, США), має представництва в Україні (Київ), Казахстані (Алмата), Росії (Москва), Азербайджані (Баку, з 2010 року) і Йорданії (Амман, з 2010 року).

Основні напрямки діяльності Фонду в Україні – надання грантів науковцям для проведення досліджень в галузі прикладних і фундаментальних наук; надання грантів на придбання обладнання, підтримку комерціалізації технологій, проведення наукових конференцій та семінарів; сприяння інтеграції наукових досліджень і вищої освіти.

Детальніше – http://www.crdf.org.ua/


Центр HAVIGHURST (The Havighurst Center) створений при Університеті Маямі з метою налагодження співпраці та сприяння міждисциплінарних досліджень вчених з Росії, Східної Європи, Євразії та США. Центр щорічно надає стипендії молодим вченим з різних країн світу для читання лекцій і проведення досліджень в Університеті Маямі (галузь досліджень – довільна (проте, щорічно змінюється).

Детальніше – Збірник, ч. 7 «Американські стипендії, гранти» (виданий ГЛМНТС, к. 344 гол. корп.) або

http://www.units.muohio.edu/havighurstcenter/opportunities/postdoctoral.html


Гранти на стажування в США від SABIT
SABIT проводить стажування менеджерів середньої і вищої ланки, вчених і інженерів країн СНД у малих, середніх і великих американських компаніях і недержавних організаціях. Календар програм постійно оновлюється.
Детальніше –  http://www.sabitprogram.org/index.php?option=calendar&Itemid=73


ФРАНЦІЯ 

france

Національний Центр Наукових Досліджень Франції (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE – CNRS) – державна установа, підпорядкована Міністерству освіти і науки Франції, засноване в 1939 році, метою діяльності якого є: проведення наукових досліджень для забезпечення соціального, культурного і економічного розвитку суспільства; підтримка наукових досліджень; сприяння поширенню результатів наукових досліджень; проведення аналізу стану науки як на національному так і на міжнародному рівнях.

Детальніше – www.cnrs.fr


Європейський науковий фонд (European Science Foundation) є недержавною організацією, заснований у Франції в 1974 році, налічує 78 наукових установ в 30 країнах Європи.

Фонд координує і підтримує європейські дослідницькі консорціуми.

Вченим країн колишнього СРСР надаються:

– гранти на проведення семінарів, конференцій, наукових досліджень;

– можливість брати участь в діяльності Фонду (за запрошенням).

Фонд підтримує дослідження в галузі технічних, природничих, гуманітарних і соціальних наук.

Напрямок дослідження має бути актуальним для європейського наукового простору і мати практичний результат.

Детальніше – http://www.esf.org


ЯПОНІЯ

yapan

Міжнародний фонд Мацумі (The Matsumae International Foun – dation), заснований в 1979 році, надає стипендії вченим різних країн світу для проведення досліджень в наукових установах Японії.

Стипендіальна програма Міжнародного Фонду Мацумі. З 1980 року стипендію отримали 636 чол. з 110 країн світу (з них 14 з Польщі, 11 з Румунії, по 10 з України та Росії, 6 з Узбекистану, 5 з Вірменії, по 3 з Білорусії, Литви, Латвії та Казахстану, по 2 з Естонії та Грузії, і т . Д.).

Галузь досліджень – перевага надається дослідженням в галузі природничих, технічних наук, медицини.

Тривалість стипендії – від трьох до шести місяців (з квітня по березень). Перевага надається довготривалим дослідженням – до 6-ти місяців.

Кількість стипендій – близько 20.

Розмір стипендії – ¥ 240,000 щомісяця (покриває витрати на проведення досліджень і проживання в Японії). Додатково оплачується страхування (від нещасних випадків і хвороби), авіаквиток в обидві сторони економ-класу і надається одноразова допомога розміром ¥ 100,000 (на транспортні витрати, початкову плату за житло, тощо).

Вимоги до претендентів:

– мати науковий ступінь кандидата наук і постійне місце роботи в рідній країні;

– вік до 49 років;

– не мати громадянства Японії і раніше її не відвідувати;

– мати міцне здоров’я без фізичних вад, які будуть перешкоджати проведенню досліджень;

– достатній рівень володіння англійською / японською мовами.

Необхідні документи:

всі документи формату А-4 надсилаються одночасно і заповнюються англійською мовою

– аплікаційна форма:

  1. встановленого зразка (2 сторінки);
  2. з датою, підписом і фотографією претендента;
  3. з усіма заповненими полями;

– дослідницький проект (докладний опис мети, методів і плану дослідження). Проект погоджують з японською стороною на можливість його проведення в обраному закладі;

– перелік всіх опублікованих робіт:

  1. назва публікації, номер і рік видання;
  2. ПІБ співавторів (якщо є);
  3. кількість сторінок;

– перелік найважливіших, на думку претендента, публікацій (якщо видання не англомовна, то англійською мовою подається її коротка анотація);

– резюме (CV);

– копія диплома кандидата наук, магістра / бакалавра (якщо дипломи не англійською мовою, необхідно додатково надати нотаріально завірений переклад);

– лист-запрошення з підписом японської сторони (де вказується тривалість і тема досліджень, можливість проведення досліджень в установі, яка приймає *, місце проживання стипендіата).

* Установа, яка приймає, претендент обирає самостійно.

Документи надсилають за адресою:

THE MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION

4-14-46, Kamiogi, Suginami – ku, Tokyo, 167-0043 JAPAN

E-mail: contact2mif@mist.dti.ne.jp

Останній термін подання документів – до 31 серпня поточного року

Детальніше – http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/


 

ЧЕХІЯ-УГОРЩИНА-ПОЛЬЩА-СЛОВАЧЧИНА

Міжнародний вишеградський фонд.

Надає фінансування на проведення наукових досліджень, індивідуальні стажування та навчання науковцям, студентам у вузах та наукових установах країн Вишеградської четвірки (Чехія, Угорщина, Польща, Словаччина).

Документи до подання – заповнена он-лайн форма заявки.

Посилання: http://visegradfund.org/grants/

 

Інформація надана відділом міжнародних грантів ЦМС,

за детальною інформацією звертайтесь за тел.: 712-42-21.