Наш колектив

Директор Центра Міжнародного Співробітництва: 

Рис 2 - Федосов С.Н.

Федосов Сергій Никифорович – професор, доктор фізико-математичних наук. Працює в ОНАХТ з 1965 року. З 1997 року працює на посаді професора кафедри фізики і матеріалознавства.

тел.:+38 048 718-97-08

email: snfedosov@ukr.net

Протягом 5 років (1974-1979) працював експертом ЮНЕСКО. На запрошення працював два роки (1996-1997) в університеті штату Сан-Пауло (Бразилія) і два роки (2000-2001) в Дармштадський технічному університеті (Німеччина). Має почесне звання Соросівський професор (1998).

З 2004 року працює директором Центру міжнародного співробітництва та істотно впливає на розвиток міжнародних зв’язків ОНАХТ. За цей час ОНАХТ стала членом 10 міжнародних асоціацій, підписані договори про співпрацю з більш ніж 50 зарубіжними університетами. Брав активну участь в розробці трьох проектів Європейського Союзу, за якими ОНАХТ отримала гранти.

Є керівником наукової школи «Розробка технології виготовлення та дослідження нових функціональних матеріалів і покриттів». За результатами досліджень має понад 450 наукових робіт, з яких близько 250 написані англійською мовою і надруковано в престижних міжнародних виданнях з високим імпакт-фактором. Є автором і співавтором 12-ти монографій, з яких 3 надруковані англійською мовою. Роботи проф. Федосова С. Н. відомі не тільки в Україні, а й за її межами. Отримав більше 20-ти грантів міжнародних фондів та проводив наукові дослідження в університетах Англії, Греції, Бельгії, Португалії, Китаю, Бразилії, Німеччини. Вільно володіє англійською, французькою та португальською мовами.

За досягнуті успіхи відзначений Почесними грамотами Міністерства вищої освіти СРСР і УРСР, знаками «За наукові досягнення» і «Відмінник освіти України», Подякою Прем’єр-міністра України, отримав почесне звання «Заслужений професор ОНАХТ», і нагороджений відзнакою «За внесок в розвиток академії (ОНАХТ)».

Відділ міжнародних зв’язків та академічної мобільності

Левчук Юлія Сергіївна

тел. +38 048 712-42-52

email: levchyk_onaft@ukr.net

Начальник відділу міжнародних зв’язків та академічної мобільності.

Основне місце роботи – Старший викладач кафедри менеджменту і логістики. Начальник відділу з 2017 року. Відділ зарубіжних відряджень, підвищення наукової кваліфікації та отримання подвійних дипломів, займається питаннями організації співпраці з навчальними закладами та науковими установами в області навчальних програм та програм стажувань для учасників освітнього процесу академії, а також надає консультативну допомогу щодо заповнення заявок на участь в конкурсах та отримання грантів для навчання та стажування.

Коренман Марина Ігорівна

Інспектор відділу міжнародних зв’язків та академічної мобільності магістр

тел. +38 095 760-31-96

Отримує звання магістр менеджменту Організацій в ОНАХТ з 2017 року. Почала працювати в Центрі Міжнародної Співпраці з 2017 року.


Відділ міжнародних грантів та договорів

Фігурська Людмила Володимирівна

Рис 4 -Фігурська Л.В.

 

К.т.н., доцент кафедри Технології комбікормів і біопалива.

Відділ міжнародних грантів.

тел. +38 048 712-41-31

email: fihurska@gmail.com

Надає допомогу співробітникам, студентам і аспірантам в оформленні документів на іноземній мові для участі в конкурсах на отримання грантів, розробка і реалізація міжнародних проектів, публікації статей в зарубіжних журналах, підготовка доповідей на міжнародних конференціях.

 

 

 

 

 

 

Кожевнікова Вікторія Олегівна

15-e1496351323859-300x300

 

 

К.т.н., асистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу

Відділ міжнародних грантів

тел.: +38 096 392 85 62

e-mail: kozhevnikova-viktoriya@ukr.net

Працює в центрі міжнародного співробітництва з 2017 року. Займається питаннями організації та проведення міжнародних конкурсів та олімпіад.