Присоединяйтесь к заграничным стажировкам для представителей образования «Проектный подход в системе подготовки и переподготовки руководящего, административного и педагогического состава учебных заведений в контексте реформирования системы образования Украины.

«Европейський досвід»

Реестрація до 15 жовтня!

До участі запрошуються:
Управлінський, адміністративний та педагогічний склад навчальних закладів (середні школи, університети, інститути, академії тощо), профільних інституцій з підвищення кваліфікації, представники профільних мїністерських структур, відповідальні за реалізацію реформ в системі середньої шкільної, вищої та післядипломної освіти.
Взявши участь у стажуванні, ви:
—                               дізнаетеся про кращий европейський досвід управлінсько- економічної діяльності в процесі підготовки та перепідготовки викладацьких кадрів для організацій усіх освітніх рівнів;
—                               отримаете розуміння, як використати проектний підхід у діяльності вашої організації: планування, прогнозування, стратегування;
—                               дізнаетеся, як створити при вашому освітньому закладі: проектний офіс (для залучення грантів), бюро кар’ер (для працевлаштування випускників та співпраці з роботодавцями), академічного інкубатору підприемництва.
—                               ознайомитеся з можливостями фінансування проектів за допомогою фінансових інструментів СС: Horyzon2020, Erazmus+, JRC, мереж Euraxess, EEN та ін.
Детальніше про умови участі у стажуванні читайте на сайті           ‘
 
Контактна особа: Ольга Горкавчук, +38(093) 210-93-42+38(095) 324-29-55