КА2: Співпраця задля інновацій

Erasmus

На виконання Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 12.12.2006 р, програми ERASMUS +, напрям КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти та з метою забезпечення участі ОНАХТ у якості офіційного партнера у проекті Європейського Союзу Erasmus + № 586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP “ Поліпшення навичок з лабораторної практики у фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи / Ag-Lab” відбулася друга тренінг сесія для держав-партнерів в університеті м. Терамо  (Італія), на факультеті біонауки і технологій для харчової агропромисловості  та навколишнього середовища.

В Навчальному тижні від ОНАХТ взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, д.т.н., проф. Мардар М.Р., проректор з наукової роботи , к.т.н., доц. Поварова Н.М., завідувач кафедри технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики, д.т.н., проф.. Ткаченко Н.А., а також інші члени консорціуму: науковці  СМК “Агроосвіта” (м. Київ), лабораторії Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції (м. Київ), колеги з Тбіліського державного університету (Грузія), представник лабораторії Міністерства сільського господарства Грузії, Кавказького університету (Грузія).

Без заголовкаТренінг-сесії були побудовані за схемою “лекційно-практичні заняття”. Це означає, що все, чому ми навчилися  під час лекційних занять, могли апробувати у спеціалізованих лабораторіях університету. У ході тренінг-сесії ми отримали європейський досвід з  аналізу активності   антиоксидантної активності: класичні методи проти методів  наноматериалів. Вимірювання фенольного вмісту харчових продуктів за допомогою аналізів на основі фоліну, 2,2′-азинобісу[3-етилбензтиазолін-6-сульфонієва кислота], золота та наночастинок срібла; амперометричне виявлення та аналіз AOC; ознайомились із класичними методами мікроекстракції для виявлення пестицидів. а також провели  виявлення пестицидів в різних харчових матрицях, використовуючи процедуру мікроекстракції, та виявляли їх шляхом надефективної рідинної хроматографії – масс спектрометрії. Корисним було навчання у лабораторії сенсорного аналізу, навчання в якій надало нам змогу оволодіти практичними навичками при збільшені точності у сенсорному аналізі та оцінити ефективність його проведення з апостеріорною нормалізацією даних.

Особливо пізнавальним став візит до Istituto Zooprofilattico Sperimentale of Teramo (національна лабораторія з виявлення забруднюючих речовин, біонебезпек та ветеринарних перевірок), оскільки питання якості харчових продуктів та дотримання їх правил виробництв та зберігання в умовах забрудненого навколишнього середовища зберігає свою  актуальність дотепер.

Хотілося б відмітити, що італійці проявили свою гостинність і , дякуючи Даріо Компаньоне, проф. Університету м. Терамо, були організовані  візити до компанії De Cecco (виробник макаронних виробів) та Citra vini (винний кооператив).  Технологи детально описали і показали технологічний процес виробництва харчової продукції та розповіли про особливості запровадження на їх підприємстві системи управління безпечністю харчових продуктів.

Отриманий досвід став корисним при розробці спеціалізованого магістерського курсу «Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості» з вивчення лабораторної практики задля поліпшення контролю якості харчових продуктів, який відкрито у 2018 році в ОНАХТ у рамках програми ERASMUS +  .


 

Стратегічні партнерства

Цілі:

  • Зміцнення співпраці між ЗВО та ключовими стейкхолдерами (підприємствами, науково-дослідними установами, соціальними партнерами, місцевими / регіональними органами влади, іншими  організаціями у галузі освіти, професійної підготовки або молодіжної політики) заради сприяння якості та інноваціям у вищій освіті

Основні види діяльності за напрямом:

  • Розроблення, тестування, запровадження нових спільних навчальних планів і програм, спільних модулів, інтенсивних програм навчання
  • Розвиток співпраці з підприємствами в рамках проектів з метою вивчення прикладів з реального життя
  • Використання потенціалу відкритих освітніх ресурсів, спільного (колективного) та персоналізованого навчання
  • Інтеграція різноманітних форм і методів навчання (дистанційного, заочного, модульного)

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера за умов унікального досвіду та обгрунтованої доданої вартості участі в такому партнерстві.

Партнерами можуть бути вищі навчальні заклади та інші організації (органи влади, громадські організації, підприємства тощо)

Деталі: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/stratehichni-partnerstva.html

 

Альянси знань

Цілі:

  • Посилити структуровану та довготермінову співпрацю між ЗВО і підприємствами задля пошуку інноваційних шляхів вироблення і поширення знань у проектах, націлених на результат, зокрема у новітніх галузях

Основні види діяльності за напрямом:

  • Розроблення нових мультидисциплінарних навчальних планів, що відповідають потребам бізнесу
  • Стимулювання розвитку у студентів, викладачів і працівників компаній підприємницького способу мислення
  • Сприяння обміну, поширенню та спільному створенню нових знань за участю ЗВО і підприємств

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера за умов унікального досвіду та обгрунтованої доданої вартості участі в такому альянсі.

Партнерами можуть бути ЗВО та інші організації (органи влади, громадські організації, підприємства тощо)

Деталі:  http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/aliansy-znan.html

 

Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Основні види діяльності за напрямом:

Два типи проектів співпраці держав-членів ЄС, інших європейських держав, країн-кандидатів (усього 34) з країнами-сусідами, Росією, країнами Азії, Латинської Америки, Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону (близько 150 країн-партнерів):

Спільні проекти: Нові навчальні плани та програми, методологія викладання та навчання, розвиток (підвищення кваліфікації) персоналу, забезпечення якості, урядування, інструменти Болонського процесу

  • Структурні проекти: Реформи на національному рівні за участю органів влади в країнах-партнерах (модернізація освітньої політики, заходи із запровадження Болонського процесу, урядування та менеджмент в системі вищої освіти…)

+ Додатковий компонент мобільності в обох напрямах –з ЄС та до ЄС для країн Європейської політики сусідства та країн-кандидатів (які не мають Національних агентств): для студентів і працівників, ті ж правила, що й для кредитної мобільності (максимум 12 місяців).

Україна є повноправним учасником напряму та може як ініціювати проекти та бути кординатором-заявником, так і бути рівноправним партнером проектів.

Партнерами можуть бути ЗВО та інші організації (органи влади, громадські організації, підприємства тощо)

Деталі: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html

 

Одеська національна академія  харчових технологій є учасником проекту з розвитку потенціалу вищої освіти «Поліпшення навичок з лабораторної практики у фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи/Ag-Lab» №586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP

Erasmus

Додаткова інформація ERASMUS + PROJECT: AG-LAB

Більше корисної інформації про КА2 за посиланнями:

Національний Еразмус+офіс–Україна  http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi.html

Офіційний сайт Еразмус+  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/innovation-good-practices_en